Kliki siia Kliki siia
Kas MM-sarja uus punktiarvestus teeb rallid põnevamaks?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
 
 
 

14. september 2009 23:04
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Rapla rahvasprint
laupäeval, 3. oktoobril 2009. a
Rapla kardirajal

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees
Registreeritud EAL-s nr 140/RS


I peatükk

PROGRAMM


Esmaspäeval, 14. septembril 2009. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 21. septembril 2009. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Neljapäeval, 1. oktoobril 2009. a kell 16.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 2. oktoobril 2009. a kell 12.00 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Lauäeval, 3. oktoobril 2009. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
09.00-11.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
11.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
11.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
12.00 - esimese võistlussõidu start

II peatükk

Art. 1 Korraldaja


1.1. Võistluse korraldavad MTÜ Rapla Kardirada ja rally.ee autospordiajakiri.

1.2. Ametnikud
Võistluse juht: Tiit Soa, tel (+372) 55 646 392
Võistluse juhi abi: Rando Aav, tel (+372) 50 23 642
Võistluse sekretär: Kaido Saul, tel (+372) 56 496 080
Ohutusjuht: Helmet Palm, tel (+372) 50 38 845
Peaajamõõtja: Arne Ilves
Tehnilise komisjoni esimees: Karmo Uusmaa, tel (+372) 51 33 654

III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Rapla rahvasprint on 2009. a Hepa rahvasprindi karikavõistluste VIII etapp.
2.1.1.1. Vastavalt Hepa Cup ÜJ p 4.2.1. punktiarvestus 20-16-12-10-8-6-4-2.

2.2. Võistluse korraldavad MTÜ Rapla Kardirada ja rally.ee autospordiajakiri vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi võistlusmääruse, rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 14.09.2009. a.

2.4. Võistlus on registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr 140/RS.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Rapla kardirada (Ridaküla, Rapla maakond, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: 2400 m
Minimaalne laius: 5 m
Maksimaalne laius: 10 m
Pinnas: 80% asfalt, 20% kruus
Raja servad tähistatud. Sõidusuund vastupäeva.

Art. 4 Ajakava

Laupäev, 3. oktoober 2009. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
09.00-11.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
11.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
11.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD sport - kaherattaveolised ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.4. 2WD-V - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. 2WD-S - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.6. ML - kaherattaveolised Moskvitš-tüüpi tänavasõiduautod
5.1.7. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel

5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod (välja arvatud ASN tehnilist kaarti omavad sportautod) peavad vastama kehtivatele rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. ASN tehnilist kaarti omavad autod peavad vastama FIA/EAL tehnilistele tingimustele ning olema EAL võistlusmäärustike kohased kas ralliks, krossiks või ringrajasõiduks.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
5.2.7. Hooldusalas on ASN tehnilise kaardiga sportautodel nõutav vedelikekindla alustendi kasutamine.

5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
6.1.2. kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. juhiloa (p 5.1.2.-5.1.7. märgitud täisealised võistlejad)
6.1.4. sõiduki registreerimistunnistuse
6.1.5. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.6. tehnilise kaardi (p 3.1.2.-3.1.3. märgitud klassides osalevatel ASN tehnilise kaardiga sportautodel)

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes omab kehtivat võistlejalitsentsi või rahvaspordi võistlejakaarti ning kehtivat juhiluba.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.6. Starti lubatakse kuni 120 võistlusele registreerunud osavõtjat.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 21. septembril 2009. a kell 09.00 ja lõpeb neljapäeval, 1. oktoobril 2009. a kell 16.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://www.rally.ee.

7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 700 kroonise osavõtumaksu tasumisel ning noorteklassi (J18) võistlejaid 500 kroonise osavõtumaksu tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks klassides 4WD, 2WD sport, 2WD-V, 2WD-S, ML ja naised on 600 krooni, J18 klassis 250 krooni.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

9.9. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l.
10.1.1. Vastulause esitatakse võistluse juhile kirjalikus vormis.
10.1.2. Vastulause kautsjon 5000 krooni.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse karikaga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja stop märkide vahel (kuni eemaldamiseni)
Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+5 s)
FIA 15.1.2. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele (500 kr)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (500 kr)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (1000 kr)
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
26.10.2023
Tootmiskombinaat Vihur (0)
09.10.2023
Saaremaa ralli 2023 (0)
19.09.2023
Lõuna-Eesti rahvaralli 16.09.23 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
31.03.2024 08:00
Kehala karikas 2024. 1.Etapp VIDEO (0)
18.02.2024 20:21
Vidzemes Talvekarikas 2024 (1)
18.02.2024 07:49
Rahvaralli " Koeru talv 24" (0)
11.02.2024 19:27
Rally Sarma 2024 (1)
05.02.2024 01:29
Otepaa Talveralli 2024 (3)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia