Kliki siia Kliki siia
Kas MM-sarja uus punktiarvestus teeb rallid põnevamaks?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
 
 
 

01. november 2006 11:12
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

2007. a Eesti karikavõistlused jäärajasõidus piikrehvidega sõiduautodele

ÜLDJUHEND

1. ÜLDKORRALDUS

1.1. 2007. a Eesti karikavõistlused jäärajasõidus (KV) piikrehvidega sõiduautodele korraldatakse Eesti Autospordi Liidu (EAL) poolt mitmeetapilise lahtise seeriavõistlusena. Igaks etapiks koostab võistluste korraldaja eraldi juhendi.

1.2. KV viiakse läbi vastavuses EAL võistlusmäärustega, kehtivate tehniliste tingimustega, Eesti Rallikrossi Komitee (ERK) poolt kehtestatud vastavate juhenditega, käesoleva üldjuhendiga ja etappide juhenditega. KV üldjuhend on kinnitatud EAL juhatuses.

1.3. Võimalikud muudatused üldjuhendisse esitatakse ERK poolt ja kehtestatakse hiljemalt 30 kalendripäeva enne võistlusi ning kalenderplaani 7 kalendripäeva enne võistlusi, avaldatakse EAL poolt.

1.4. KV etappide arv on minimaalselt 3 ja maksimaalselt 5.

1.5. Korraldajad esitavad taotlused etapi korraldamiseks, ERK-le, hiljemalt 1. novembriks 2006.

1.6. Hiljemalt 2 nädalat enne etapi toimumist esitatakse etapi juhend koos rajaskeemiga ERK-le kinnitamiseks ja tasutakse EAL-i arveldusarvele 1000 kr registreerimistasu.Samuti kantakse EAL-i arveldusarvele iga klassi maksimaalne kahekordne osavõtutasu (noored - 800 kr, N ERK - 800 kr, 2WD - 1000 kr,2WD ERK - 1000 kr ja 4WD - 1200 kr), mis läheb auhinnafondi (vastavalt I-50%, II-30%,III-20%).

2. KV VÕISTLUSAUTOD, ARVESTUSKLASSID

2.1. Võistlusautod peavad vastama kehtivatele rahvuslikele tehnilistele tingimustele ning omama EAL võistlusauto tehnilist kaarti (va 4WD). Välisvõistlejate võistlusautod peavad omama kohaliku ASN tehnilist kaarti.

2.2. Võistlusauto peab kandma EAL korra kohaseid kirjeid (võistlusnumbrid, reklaam, nimed, tähistused jmt).
Võistlusnumbrid väljastab etapi korraldaja. Igasugused muud numbrid peavad olema kaetud.

2.3. KV arvestusklassid:

2.3.1. Noored 12-17 a (kaasa arvatud) 2WD, EAL-i tehnilise kaardiga autod. Noorteklassi võistlejal võimalik alates 16. a eluaastast (sünniaasta alusel) üle minna täiskasvanute klassi. Tagasi noorteklassi minna ei saa. Erandina on lubatud osalemine superkrossisarja vabaklassis (ja ainult). Alates 9 eluaastast võimalik noorteklassis startida noorvõistleja EAL eriloal järgmistel tingimustel:
1) taotlus ja nõusolek lapsevanemalt
2) arvestada noorvõistleja kasvu ja varasemat kogemust
3) noortelitsentsi olemasolu
4) auto üle vaadata koos noorvõistlejaga juhiistmes, nõutav homologeeritud juuniorite iste
5) Noorvõistlejal peab olema õige mõõdu ja kaaluga kiiver, sussid, rihmad jmt.
2.3.2. 2WD - autod vastavalt EAL-i tehnilises kaardis märgitud klassi tehnilistele tingimustele, sõitjal EAL-i võistlejalitsents .
2.3.3. 4WD autod vähemalt rahvaspordis kehtestatud tingimustele, sõitjal EAL-i sõitjalitsents või rahvasportlase kaart.
2.3.4. ERK 2WD - autod vastavalt EAL-i tehnilises kaardis märgitud klassi tehnilistele tingimustele, sõitjal EAL-i sõitjalitsents.
2.3.5. ERK NOORED - autod vastavalt EAL-i tehnilises kaardis märgitud klassi tehnilistele tingimustele.

3. KV OSAVÕTJAD

3.1. KV-l võivad osaleda autosportlased, kes omavad EAL või oma riigi kehtivat rahvuslikku sõitjalitsentsi. 4WD klassis on lubatud startida ka EAL-I rahvasportlase kaardiga. KV arvestuses osalemiseks tuleb võõrkodakondsetel võistlejatel teha alakomiteele ühekordne taotlus ja tasuda ERK arveldusarvele (221018758725 Hansapangas) 1000 krooni või maksta see võistlushommikul KV etapi korraldaja kätte (kuulub edastamisele ERK-le).

4. KOHUSTUSLIKUD STARDIMAKSUD 2007. AASTAL

Klass / Registreeritud vähemalt kolm päeva enne võistlust / Registreerimisel võistluspaigas
NOOR / 300 kr / 400 kr
NOOR ERK /300 kr / 400 kr
2WD / 400 kr / 500 kr
2WD ERK / 400 kr / 500 kr
4WD / 500 kr / 600 kr

Eelregistreerimise korral loetakse võistleja registreerunuks raha laekumisel korraldaja kontole.
Eeltoodud summad on lõplikud.
Summad kehtivad kohustuslikuna kõigile korraldajatele kõikidel võistlustel.
Korraldaja on kohustatud, vastava soovi korral, kõigile võistlejatele väljastama tasumist tõendava tšeki või arve.
Korraldaja vastutab stardimaksu tagastamise eest juhul, kui võistlust ei toimu. Võistleja mittestartimisel stardimaksu ei tagastata.

5. KV VÕISTLUSTE KÄIK

5.1. Noored; 2WD ja 4WD .Korraldaja kohustub juhendiga tagama igale võistlejale vähemalt kaheringilise treeningu.
5.1.1 Sõidetakse eraldistardist kaks (kolm) vooru. Võib kasutada vaba stardijärjekorda .Start on eraldi koridorist.
5.1.2. Võistlustulemus selgub kahe parema võistlussõidu aegade summeerimisel.
5.1.3. Valestardi korral on karistusaeg 10 s.
5.1.4. Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest lastakse rajale kuni 3 autot.
5.1.5. Ühes voorus sõidetakse 2-4 ringi.
5.1.6. Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu lõppemist. Kui auto,millel võistleja osaleb, on samal ajal rajal, siis peab võistleja seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul toimub autode vahetamine stardikoridoris. Autol võib korraga näha olla ainult üks stardinumber.
5.1.7. Kui startinud võistleja ei lõpeta 1. vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg +10 s.
5.1.8. Raja lühendamine ja rajapiirde puude 10 s, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega

5.2. ERK. Korraldaja kohustub juhendiga tagama igale võistlejale vähemalt kaheringilise treeningu.

Toimub kaks eelsõiduvooru ja finaalsõidud C, B, A. Eelsõituvoorus sõidetakse 3 ringi, finaalsõitudes 5 ringi. Ühes sõidus stardib 4–5 autot (vastavalt võistlusjuhendile).

5.2.1. Esimese eelsõiduvooru stardijärjekord loositakse. Teadetetahvlil avaldatakse ühes ühises reas eelsõiduvooru stardijärjekorra protokoll, mis hõlmab kõiki arvestusklasse. Teise ja kolmanda eelsõiduvooru stardijärjekord koostatakse eelmise vooru tulemuste põhjal – esmalt kiiremast aeglasemani ja seejärel need, kes ei saanud tulemust. Eelnevast eelsõidust parema tulemuse saanud võistleja valib stardikoha. Kui võistleja ei stardi omas sõidus, siis asendatakse ta võimalusel järgmise võistlejaga nimetatud protokollis. Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis peab ta sellest koheselt informeerima eelstardi kohtunikku.

5.2.2. Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma eelstardikohtuniku rohelise lipuga antava märguande peale. Märguande alguseks võib kõige varem olla eelmise sõidu start. Eelstart on võistlejale avatud 2 minutit pärast märguannet.

5.2.3. Stardikorraldus: eelsõitudes kuni 5 autot (vastavalt võistlusjuhendile) ühest reast, finaalsõitudes 6 autot paigutusega 2-2-2-2 malekorras, kusjuures autode stardiridade ja -kolonnide piki- ja külgvahed vähemalt 1 m.

5.2.4. Start grupistardina paigalt, töötava mootoriga ühest reast. Stardi märguandeks on punaste fooritulede kustumise (punane tuli vähemalt 3 sekundit) või stardilipu langemise hetk.

5.2.5. Valestardi korral hoiatus ja teistkordsel rikkumisel stardist eemaldamine. Starditsoonis on keelatud esimesed 30 meetrit vahetada stardikoridori. Keeluala lõppu tähistavad rohelised lipud. Stardikoridori on lubatud vahetada ainult seiskunud või väga aeglaselt liikuvast autost möödumiseks.

5.2.6. Eelsõidus kiireima aja saavutanu saab 1 punkti, teine 2 punkti jne. Võrdne aeg annab võrdselt punkte. Võistleja, kes ei lõpetanud eelsõitu, teenib punkte võrdselt eelsõidus startinud autode arvuga. Diskvalifitseeritud võistlejad saavad 5 lisapunkti. Igas eelsõiduvoorus fikseeritakse võistlejate distantsi läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega.

5.2.7. Finaalsõitudesse pääsevad ja KV punkte saavad sõitjad, kes on saanud tulemuse vähemalt ühest eelsõiduvoorust. Ühe eelsõidu tulemusega võistlejad paigutatakse finaalidesse viimastena eelsõidu aegade paremusjärjestuses.

5.2.8. Finaalsõitude koosseisude määramine.
Võistleja, kes kahe parema eelsõiduvooru kokkuvõttes kogus kõige vähem punkte, valib stardikoha A-finaali esireas. Võistleja, kes kogus suuruselt järgmise punktisumma, stardib vabalt kohalt jne. Mitme võistleja võrdse punktisumma korral eelistatakse eelsõitudes paremat aega näidanud võistlejat. Punktide ja aegade võrdsuse korral eelistatakse viimases toimunud eelsõiduvoorus parema tulemuse saanud võistlejat. C-finaal - võistlejad, kes said eelsõitudes 16-9 koha; B-finaal - võistlejad, kes said eelsõitudes 8-5 koha ja C-finaali 2 paremat; A-finaal - võistlejad, kes said eelsõitudes 4-1 koha ja B-finaali 2 paremat.

5.2.9. Kui A või B-finaali pääsenu ei saa startida, jääb tema stardikoht täitmata ja finaalikoht asendamata teise sõitjaga, samas saab mittestartinu KV tulemusena kirja oma finaali viimase koha. C-finaali jõudnu mittestartimisel avaldatakse uus stardikorralduse protokoll, katkestanud asendatakse varusõitja(te)ga vastavalt eelsõitude tulemustele. Nad stardivad viimastena eelsõitude tulemuste järjekorras.

5.3. KV etappidel võistlusmääruse (VM) rikkujaid karistatakse ERK poolt, vastavalt võistluste juhi ja ERK vaatleja ettekandele. Karistused sõltuvalt rikkumiste tõsidusest, korduvusest (kohtunike töö segamine, ebasportlikud sõiduvõtted, ebasportlik käitumine jmt eest). Ohtliku sõidu eest kahe järjestikuse hoiatuse saamisel, peatatakse võistlejalitsents ülejärgmise etapini.

6. NÕUDED KORRALDUSELE

6.1. Ringi pikkus kuni 1,5 km, raja laius minimaalselt 10 m. Raja servad on tähistatud.
Rada võib kulgeda ainult veekogul.

6.2. Start antakse lipuga või fooriga. Finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga, elektroonilise ajamõõdusüsteemi korral võib kasutada lendstarti. Finiš lendav.

6.3. Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.

7. KV TULEMUSED

7.1. KV paremusjärjestuse määravad võistlejate poolt kogutud punktisummad KV etappidelt, kusjuures arvesse võetakse: kuni 3 etapi puhul kõik toimunud etapid, alates 4-ndast etapist N-1 etappi (N on toimunud etappide arv). Tulemust arvestatakse alates startimisest treeningsõitu. Maha ei saa arvata halvima tulemusena mistahes põhjusel tühistatud sõidu tulemust.

7.2. Igal etapil antakse viiekümmne kahele esimesele võistlejale punkte vastavalt 55-52-50-49-48-47-46-jne. Igal etapil omas arvestusklassis eelsõiduvoorude kiireima aja saavutanud võistlejat premeeritakse ühe lisapunktiga. Võrdsete aegade korral saab lisapunkti kahe eelsõidu kokkuvõttes väikseima aja saanud võistleja. Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti). Lõpliku kohtade jagunemise määrab parem tulemus viimaselt toimunud etapilt, seejärel eelviimaselt jne.

7.3. KV etapp arvestusklassis loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt neli võistlejat.

7.4. KV arvestusklassis loetakse toimunuks, kui kõikidel etappidel kokku startisid vähemalt kuus erinevat võistlejat.

7.5. Kirjalikke esildise KV punktiarvestuse kohta võetakse EAL-i sekretariaadis vastu 3 tööpäeva jooksul pärast etapi toimumist. Protestiaeg etappidel on 20 minutit pärast antud sõidu finišit.

8. AJAVÕTT

8.1. Ajavõtt kõigil KV etappidel 1/10 sekundilise täpsusega.

9. TEHNILINE KONTROLL

9.1. Tehniline komisjon on kohustatud kontrollima igal võistlusel, kõigil võistlejatel, naastude vastavust kehtestatud reeglitele.

9.2. Tehniline komisjon on kohustatud kontrollima autode vastavust, Tehnilises Kaardis märgitud võistlusklassi tehnilistele tingimustele ja sõitjate ohutusvarustust, kõikidel võistlejatel.

9.3. Piikrehvid peavad vastama FIA/Rootsi MMnõuetele (vaata joonis):
- naastud peavad olema kõvast materjalist, teritamata, silindrilise kujuga
- naastu ristlõige peab moodustama kogu naastu ulatuses täisringi
- naast ei tohi olla torujas, seest õõnes ka mitte kulununa
- tüve osa läbimõõt kuni 9 mm
- naastu keskosa kõvasulami läbimõõt on vähemalt 2,5 mm. Südamik peab olema silindriline, homogeene ja risti lõigatud.
- naastu pikkus kuni 20 mm
- naastu kaal on kuni 4,0 grammi
- naastud tuleb rehvile kinnitada väljaspoolt
- naastude arv on kuni 20 tk. rehvi veerepinna ümbermõõdu iga vabalt valitud pikkusdetsimeetri kohta. Naastude arv loetakse 3 dm ulatuses, mõõtealasse ei tohi jääda üle 60 naastu.
- naastude töötlemine on keelatud. Naastud võivad erineda etteantud tingimustest ainult kulumise tagajärgedest tulenevalt.

9.4. Keelatud nn. “jääpiikide” kasutamine.

9.5. Autod ja rehvid peavad vastama tehnilistele tingimustele võistluse igal ajahetkel.

9.6.Tehnilise komisjoni otsusega võidakse starti mitte lubada autosid, mille tehniline seisukord võib võistluse käigus ohtlikuks muutuda sõitjale ja ümbritsevaile ning mis võivad häirida võistluste kulgu.

10. KORRALDAJA VASTUTUS

10.1. Kõik korraldamisega seotud iskud vastutavad kehtestatud reeglite ja üldjuhendi täitmise eest. ERK otsuste ja Üldjuhendi eiramine võistluste korraldamisega seotud isikute poolt, viib karistuseni mis määratakse vastavalt karistuste tabelile.

11. KV AUTASUSTAMINE

11.1. EAL autasustab KV 3 paremat karikate ja medalitega.

11.2. KV autasustamine toimub EAL hooaja lõpetamisel 2007. a detsembris.
Artikli juurde
12.06.2024
Emilia Abel asus tööle FIA tippjuhtkonnas
Artikli juurde
11.06.2024
Rallikrossisõitjad pidid Piirojal hakkama saama vahelduvate ilmaoludega
Artikli juurde
13.06.2024
Rootsis näeb isa ja poja vahelist heitlust, stardis üks meie võistluspaar
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
26.10.2023
Tootmiskombinaat Vihur (0)
09.10.2023
Saaremaa ralli 2023 (0)
19.09.2023
Lõuna-Eesti rahvaralli 16.09.23 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
16.06.2024 07:42
Crosskartide rallisprint 2024 Vasalemmas (0)
27.05.2024 09:59
RallyX 2024 Kouvola Finland (0)
06.05.2024 08:00
Latvian-Lithuanian Rallycross Championship 2024 (0)
03.05.2024 14:22
Est Rx 1. Etapp Raassilla (1)
14.04.2024 13:09
Tarvastu karikas 2024/3.etapp (0)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia